SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. Zawiszy Czarnego | STO SPOŁECZNE GIMNAZJUM nr 3 | STO

Dlaczego nasze szkoły?

Dlaczego Szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego? logosto

 • Nauczyciele to zespół energicznych i zaangażowanych pedagogów, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć. Nasi nauczyciele dbają o dodatkowe, podyplomowe formy własnego kształcenia. Mamy także w naszym zespole Egzaminatora Państwowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Kameralny charakter szkoły sprawia, że każdy uczeń czuje się tu bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych, jak otrzęsiny, szkolna wigilja, wyjazdy integracyjne i zielone szkoły i wycieczki kulturoznawcze.
 • Niewielka liczebność klas to jedna z głównych zalet szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia. Uważnie analizują osiągnięcia uczniów, i mogą szybko reagować, jeśli pojawiają się tematy sprawiające uczniowi trudności.
 • Indywidualne podejscie do uczniów to także możliwość uzupełnienia i rozszerzenia przez nich wiedzy w czasie dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów.
 • Wprowadzamy dwujęzyczność, wykorzystując m.in. nowoczesne interaktywne metody brytyjskie i amerykańskie. Dzieci mają codziennie kontakt z językiem angielskim poprzez lekcje prowadzone po angielsku, projekty, warsztaty oraz bogaty program zajęć popołudniowych. Nasze dzieci biorą udział w egzaminach zewnętrznych Cambridge ESOL.  W klasie 1 oferujemy także rozszerzony program języka francuskiego. W klasach klasa 4-6 i gimnazjum uczniowie mogą wybierać poza angielskim wśród 3 języków: francuski, hiszpański i niemiecki. W ramach nauki języka niemieckiego uczniowie uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Instytut Austriacki: „Projektwoche”.
 • Rozszerzona siatka godzin z języków obcych, języka polskiego i matermatyki.
 • Wsparcie dla szczególnie zdolnych uczniów i przygotowanie ich do udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • Udział w zajęciach i programach uzupełniających podstawę programową – m.in: Akademia Filmowa, warsztaty teatralne w Muzeum w Wilanowe, „Szkoła odkrywców talentów”
 • Szkolny radiowęzeł i gazetka szkolna to szansa dla uczniów na rozwój ich kreatywności i dziennikarskich talentów. Prowadzony przez uczniów dla uczniów, bawi, informuje, edukuje.
 • Szkoła zamierza przystąpić do projektu wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli „COMENIUS”.
 • Zaangażowanie szkoły w inicjatywy lokalne, udział uczniów w „Dniach Saskiej Kępy”, organizacja happeningów, kiermaszy i akcji charytatywnych.