Grono pedagogiczne – Rok Szkolny 2017 – 2018

Małgorzata Tarka

(Dyrektor Szkoły)

Agnieszka Piskorz

(Język Angielski, Metodyk)

Ewelina Mościcka

(Sekretarz Szkoły)

Ewa Chmielewska

(Język Francuski)

Katarzyna Sękowska

(Język Niemiecki)

Marek Malesa

(Matematyka)

Anna Konieczna

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Magda Pochodyła

(Psycholog)

Cezary Wilk

(Informatyka)

Ewa Musiał

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Filip Żelichowski

(Język Angielski)

Adam Sowiński

(Historia, WOS)

Michał Sieńko

(Wychowanie FIzyczne)

Jessica Pereyra

(Język Hiszpański)

Agnieszka Czyżewska

(Wychowanie Fizyczne)

Krystyna Krysiuk

(Język Polski)

Janusz Lis

(Matematyka)

Edyta Kołodziejczyk

(Terapia Pedagogiczna)

Elżbieta Styk

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Kinga Wojtasiak

(Język Angielski)

Anna Imiołek

(Język Angielski)

Renata Mizeracka

(Język Polski)

Marta Ostrowska

(Świetlica)

Piotr Więckowski

(Wychowanie Fizyczne)

Martyna Huczko

(Świetlica)

Agnieszka Siwek

(Biologia, Chemia, Przyroda, Geografia)

Agnieszka Duszyńska

(Edukacja Wczesnoszkolna, Historia)

Monika Lipińska – Jeziorowska

(Wychowanie Fizyczne)