Grono pedagogiczne – Rok Szkolny 2017 – 2018

Małgorzata Tarka

(Dyrektor Szkoły)

Agnieszka Piskorz

(Język Angielski, Metodyk)

Ewelina Mościcka

(Sekretarz Szkoły)

Ewa Chmielewska

(Język Francuski)

Marek Świetlicki

(Technika)

Katarzyna Sękowska

(Język Niemiecki)

Marek Malesa

(Matematyka)

Anna Konieczna

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Magda Pochodyła

(Psycholog)

Cezary Wilk

(Informatyka)

Ewa Musiał

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Filip Żelichowski

(Język Angielski)

Adam Sowiński

(Historia, WOS)

Michał Sieńko

(Wychowanie FIzyczne)

Jessica Pereyra

(Język Hiszpański)

Agnieszka Czyżewska

(Wychowanie Fizyczne)

Krystyna Krysiuk

(Język Polski)

Edyta Kołodziejczyk

(Terapia Pedagogiczna)

Elżbieta Styk

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Kinga Wojtasiak

(Język Angielski)

Anna Imiołek

(Język Angielski)

Renata Mizeracka

(Język Polski)

Piotr Więckowski

(Wychowanie Fizyczne)

April Cabuena

(Język Angielski)

Fawaz Mohagir

(Język Angielski)

Aleksandra Rej

(Język Angielski)

Martyna Huczko

(Świetlica)

Lee Eccleston

(Język Angielski)

Agnieszka Duszyńska

(Edukacja Wczesnoszkolna, Historia)

Monika Lipińska – Jeziorowska

(Wychowanie Fizyczne)

Bernadeta Obrębowska

(Plastyka, Etyka)

Agnieszka Siwek

(Biologia, Chemia, Przyroda, Geografia)

Agnieszka Miklaszewska

(Język Angielski)