Grono pedagogiczne – Rok Szkolny 2018 – 2019

Karolina Obarzanek

(Dyrektor Szkoły)

Agnieszka Piskorz

(Język Angielski, Metodyk)

Ewelina Mościcka

(Sekretarz Szkoły)

Ewa Chmielewska

(Język Francuski)

Katarzyna Sękowska

(Język Niemiecki)

Marek Malesa

(Matematyka)

Mariusz Gawrylak

(Wychowanie Fizyczne)

Magda Pochodyła

(Psycholog)

Cezary Wilk

(Informatyka)

Ewa Musiał

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Filip Żelichowski

(Język Angielski)

Jessica Pereyra

(Język Hiszpański)

Agnieszka Czyżewska

(Wychowanie Fizyczne)

Krystyna Krysiuk

(Język Polski)

Edyta Kołodziejczyk

(Terapia Pedagogiczna)

Kinga Wojtasiak

(Język Angielski)

Anna Borkowska

(Edukacja Wczesnoszkolna)

Anna Imiołek

(Język Angielski)

Fiona Clements

(Język Angielski)

Renata Mizeracka

(Język Polski)

Piotr Więckowski

(Wychowanie Fizyczne)

April Cabuena

(Język Angielski)

Paula Kozubal

(Język Angielski)

Fawaz Mohagir

(Język Angielski)

Kamila Webb

(Język Angielski)

Lee Eccleston

(Native - Bilingual Studies)

Agnieszka Duszyńska

(Edukacja Wczesnoszkolna, Historia)

Monika Lipińska – Jeziorowska

(Wychowanie Fizyczne)

Bernadeta Obrębowska

(Plastyka, Etyka)

Agnieszka Siwek

(Biologia, Chemia, Przyroda, Geografia)

Monika Fiuk

(WDŻ)

Agnieszka Miklaszewska

(Język Angielski)