„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” – III G w Zamku Królewskim

  • 0

„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” – III G w Zamku Królewskim

Klasa III gimnazjum odwiedziła Zamek Królewski na ciekawej lekcji muzealnej pt.: „ Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. W opowieści cofnęliśmy się do roku  1385, kiedy to została zawarta w Krewie unia personalna między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Niemal 200 lat później, w 1569 r., w Lublinie unia personalna przekształciła się w unię realną, która na trwałe połączyła oba państwa. Dowiedzieliśmy się , że Unia lubelska może być traktowana jako wzór relacji między państwami, a współpraca tego typu w przyszłości miała lec u podstaw powołania do życia Unii Europejskiej. Mieliśmy okazję zastanowić się nad dorobkiem Polski w dziedzinie tolerancji i pluralizmu oraz docenić ideę współdziałania dla dobra wspólnego, która stanowi jedną z podstaw kultury europejskiej.

AP


Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn