SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. Zawiszy Czarnego | STO SPOŁECZNE GIMNAZJUM nr 3 | STO

Opłaty

Styczeń 9, 2017

Szanowni Rodzice

prosimy, aby wpłaty czesnego były dokonywane na nr konta: 15 1090 1753 0000 0001 0466 7867. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłaty za zajęcia dodatkowe – płatne oraz zajęcia szyte na miarę prosimy wpłacać na nr konta: 77 1090 1753 0000 0001 2601 3638. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

DZIEKUJEMY