SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. Zawiszy Czarnego | STO SPOŁECZNE GIMNAZJUM nr 3 | STO

Plan Zajęć

 PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 27.02.2017

 

 

ETAP I
KLASA 1A KLASA 2A KLASA 2B KLASA 3A
KLASA 3B      
ETAP II
KLASA 4A KLASA 4B KLASA 5  KLASA 6
ETAP III
KLASA 1G      
PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Klasy I – III                      Klasy IV – VI, IG
godziny