SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. Zawiszy Czarnego | STO SPOŁECZNE GIMNAZJUM nr 3 | STO

Specjaliści

Psycholog

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z wykwalifikowanym specjalistą, trwające 60 min. Polega ono na omówieniu trudności oraz bieżącej sytuacji problemowej, w której znalazło się Dziecko i/lub Rodzic, jak również wypracowaniu strategii radzenia sobie z zaistniałą sytuacją trudną.

pochodylaAbsolwentka Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 4-letniego  szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Terapii Rodzin (STR) przy Stowarzyszeniu OPTA w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Ukończyła kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CBT.  Od września studentka studiów podyplomowych z Edukacji Wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej .  Odbyła liczne staże i szkolenia w Centrum Terapii Sotis,  Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia oraz w Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinecie psychologicznym oraz na stałe współpracując z licznymi przedszkolami i żłobkami na terenie Warszawy.
Obecnie pracuje w szkole, przedszkolu oraz poradni.  

Psycholog Szkolny – Magdalena WarakomskaPochodyłam.pochodyla@zawisza.szkola.pl
Poniedziałek: 8.30 – 15.00
Wtorek:  8.30 – 12.00
Środa: 11.15 – 17.00
Czwartek: 8.30 – 11.15
Piątek: 8.30 – 14.15

Pedagog – terapeuta

koloTerapia pedagogiczna to praca z uczniami mającymi kłopoty z dysleksją, dysgrafią, dziecięcą matematyką.
Są to indywidualne zajęcia z młodym człowiekiem, mające na celu wspomaganie jego rozwoju. Akceptacja, docieranie do najlepszych stron dziecka, budowanie pewności siebie, samoakceptacji, to główne aspekty tych zajęć jak i, oczywiście, praca nad trudnościami w pisaniu, czytaniu, dbałością o jakość pisma i o to, by było jak najmniej błędów ortograficznych.

Uczestnictwo w zajęciach jest ustalane na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pedagog terapeuta – Edyta Kołodziejczyk: e.kolodziejczyk@zawisza.szkola.pl
Poniedziałek: 13.00 – 17.35
Wtorek:  11.00 – 17.40
Środa: 11.00 – 17.35
Czwartek: 15.00 – 17.00
Piątek: 7.45 – 13.15

Pliki do pobrania:

Podania:

Logopeda

Logopeda – Katarzyna Filipowska-Czajkak.filipowska@zawisza.szkola.pl
Poniedziałek: 8.00-10.00
Wtorek:  8.00 – 11.30
Środa: 8.00 – 10.30
Czwartek: 8.00 – 10.30
Piątek: 15.30 -17.30