Regulamin Zajęć Dodatkowych Płatnych

1. Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się poprzez stronę internetową www.zawisza.szkola.pl lub przez stronę organizatora.
2. Zapisanie dziecka na zajęcia poprzez formularz na stronie www.zawisza.szkola.pl lub przez stronę organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem, że zapisze się minimalna liczba uczniów.
4. W sytuacji zmniejszenia liczby osób w grupie w trakcie semestru poniżej minimalnej, zajęcia zostaną odwołane od kolejnego miesiąca, o czym rodzic zostanie powiadomiony mailowo najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedniego.
5. Informacja o kwocie należnej za zajęcia dodatkowe będzie wysyłana do rodzica do pierwszego dnia danego miesiąca.
6. Płatność za wszystkie zajęcia płatne należy uiścić z góry do 10 dnia danego miesiąca przelewem bankowym na wskazane przy zajęciach konto. (osobny przelew dla każdego dziecka, w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia oraz nazwa miesiąca, którego płatność dotyczy).
7. W przypadku nieobecności na zajęciach w danym miesiącu opłata nie będzie zwracana niezależnie od powodu nieobecności.
8. Rezygnację z zajęć należy zgłosić mailowo najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc. W przypadku zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc opłata za dany miesiąc nie będzie naliczana. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po 15 dniu miesiąca poprzedzającego opłata za dany miesiąc będzie naliczona.

Nazwa zajęćMin. liczba uczestnikówCena zajęćKonto do wpłatyAdres do zgłoszenia rezygnacji
Robotyka1024 zł/1 zajęcia (2 godz. lekcyjne)77 1090 1753 0000 0001 2601 3638 z_dodatkowe@zawisza.szkola.pl
Minecraft Edu424 zł/1 zajęcia (2 godz. lekcyjne)77 1090 1753 0000 0001 2601 3638 z_dodatkowe@zawisza.szkola.pl
Minecraft8670zł (cena całego kursu)Zapisy u organizatora zajęć na stronie:
- kl I-III Minecraft matematyka http://mindcloud.pl/matematyka/
- kl IV-VI Minecraft programowanie http://mindcloud.pl/programowanie/
Akademia Samodzielności1212 zł/1 zajeciaZapisy u organizatora zajęć na stronie:
przemyslaw.jakobczyk@akademia-samodzielnosci.pl


Nasze Newsy

Wieje wiatr w 4a

Gry przyrodnicze w 6b

W Polsce króla Maciusia

Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn