Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący samorządu szkolnego Krzysztof Galla

 1. Vice – przewodniczącym  Jurek Robiński,    2.  Vice – przewodniczącym Iga Śliwińska

Samorząd rozpoczął pracę pełną parą i do początku listopada przeprowadził już dwie akcje:

 1. zbiórkę rzeczy i karmy dla schronisk dla zwierząt,
 2. konkurs z nagrodami na najpiękniejszą dynię, który był związany z obchodami Halloween.

Obydwie akcje zostały przeprowadzone z powodzeniem (informacje na ten temat znajdziecie na stronie).

W planach samorządu znalazły się m. in. następujące działania;

 1. podziękowania dla uczniów pracujących w zeszłorocznym składzie samorządu,
 2. charytatywność,
 3. Dzień Gier Planszowych,
 4. festiwal filmowy,
 5. akcja WISŁAsprzątanie nabrzeży wiślanych,
 6. zapraszanie ciekawych ludzi na spotkania z uczniami (spotkania będą skorelowane z programem wychowawczym i programem wartości),
 7. kontynuacja recyclingu,
 8. konkursy fotograficzne,
 9. inne, np. dyskusja o komunikowaniu się i zachowaniu uczniów w szkole, o używaniu telefonów na terenie szkoły, o pomyśle dnia rozrywki.

Samorząd na kolejnym spotkaniu będzie konkretyzował plany na I i II semestr tego roku szkolnego.

Drodzy rodzice, uczniowie i nauczyciele – wspierajcie samorząd, który działa dla nas wszystkich1

Bernadeta Obrębowska, opiekun samorządu.


MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Mały Samorząd Uczniowski jest reprezentacją całej społeczności uczniowskiej klas 1-3 w Dwujęzycznej Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 w Warszawie.  Wpływa on na obraz szkoły i codzienne życie uczniów. Poprzez tworzenie i rozwijanie samorządności kształtujemy wśród uczniów postawy prospołeczne, uczymy współpracy i współodpowiedzialności, a także samodyscypliny i samooceny.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III

Cele szczegółowe:

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;

Wdrażanie uczniów do współudziału w organizowaniu życia w szkole;

Wdrażanie do gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

Kształtowanie umiejętność planowania zadań i ich urzeczywistniania;

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo;

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 

Miesięczny plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego:

 1. Grudzień

– konkurs plastyczny „Portret Świętego Mikołaja”

– Czerwone Mikołajki

– kiermasz świąteczny


Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn