Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Maja Syropolska

Przewodnicząca

Zastępcy: Krzysztof Galla i Jurek Robiński.


Rok szkolny 2017/18

Plan pracy samorządu szkolnego

 

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.
~ Janusz Korczak

Założenia ogólne

  1. Zapoznanie się z podstawą prawną powoływania samorządów szkolnych.

     – Stworzenie regulaminu pracy samorządu – załącznik nr 1

     – Stworzenie struktury samorządu – załącznik nr 2

  1. Podjęcie współpracy z organizacją, której celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej (warsztaty, szkolenia). Puszczamy.
  2. Praca samorządu będzie się opierała na współpracy ze wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną, na korzystaniu z wiedzy i wsparcia ekspertów.
  3. „Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone”. Źródło: samorząd.ceo.org.pl

– Regularne spotkania raz w miesiącu i spotkania doraźne w celu odniesienia się do spraw bieżących. Zapraszanie na spotkania  Dyrektora szkoły, Rodziców, ekspertów, w zależności od potrzeb.

– Na pierwszym roboczym spotkaniu przedyskutowanie pomysłów do pracy i wybranie spraw do realizacji, zaproszenie p. Dyrektor na kolejne spotkanie w celu omówienia planu pracy i odniesienia się do sensu i sposobów realizacji.

– Na drugim spotkaniu po omówieniu z p. Dyrektor proponowanych pomysłów – przyjęcie planu pracy. – załącznik nr 3

-Kolejne spotkania będą poświęcone wdrażaniu pomysłów.

  1. Samorząd będzie pozyskiwał informację zwrotną na temat swojej pracy.

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Mały Samorząd Uczniowski jest reprezentacją całej społeczności uczniowskiej klas 1-3 w Dwujęzycznej Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 w Warszawie.  Wpływa on na obraz szkoły i codzienne życie uczniów. Poprzez tworzenie i rozwijanie samorządności kształtujemy wśród uczniów postawy prospołeczne, uczymy współpracy i współodpowiedzialności, a także samodyscypliny i samooceny.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III

Cele szczegółowe:

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;

Wdrażanie uczniów do współudziału w organizowaniu życia w szkole;

Wdrażanie do gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

Kształtowanie umiejętność planowania zadań i ich urzeczywistniania;

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo;

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 

Miesięczny plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego:

  1. Grudzień

– konkurs plastyczny „Portret Świętego Mikołaja”

– Czerwone Mikołajki

– kiermasz świąteczny


Nasze Newsy

Zwierzątko domowe w 4a i 4b

Ślubowanie Klasy 1a

Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn