Sprawdzian z języka angielskiego w innej formie!

  • 0

Sprawdzian z języka angielskiego w innej formie!

W ubiegłym tygodniu klasa 4b pisała sprawdzian z języka angielskiego w formie projektu. W grupach uczniowie dyskutowali, analizowali i wzajemnie sobie wyjaśniali najważniejsze zagadnienia z rozdziału 7 w naszym podręczniku. Po wielkiej burzy mózgów nanieśli swoje idee na papier, tworząc bardzo kolorowe plakaty. Następnie poddali się samoocenie oraz ocenie koleżeńskiej. Na końcu została im do napisania ocena opisowa do własnych rodziców. Praca ta okazała się bardzo kreatywna i efektywna. Brawo 4b! 


Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn