Zarząd SKT nr 29 STO

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego:

Pątkiewicz Ewa – Prezes
Robinska Dorota – Wiceprezes
Rigamonti Magdalena – Wiceprezes
Galla Krzysztof – Skarbnik
Janiszewska Magdalena – Sekretarz

Adres e-mail: zarzad@zawisza.szkola.pl

Komisja Rewizyjna:

Szramowska Małgorzata
Wroniewicz Beata
Szewczykowski Marcin
Peikow Mentlewicz Katarzyna
Robińska Joanna

Adres e-mail: komisja_rewizyjna@zawisza.szkola.pl


Nasze Newsy

KLASA 5A I 7 w WFDiF

Who wants to be the winner?

„Nauczyciel na Medal”

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez: