Zbiórka dla Zwierząt

  • 0

Zbiórka dla Zwierząt

29.10 woluntariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zabrali zebrane przez nas rzeczy dla schronisk dla zwierząt. Zbiórkę prowadził samorząd szkolny, w akcję zaangażowana była również p. Anna Jarosz. Akcja ta jest związana z programem wartości, w ramach którego odbyły się na lekcjach etyki zajęcia na temat praw zwierząt. Do Schroniska na Paluchu pojechały klasy piąte, które przygotowują reportaż na temat działalności schroniska.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom!!!

Poruszone zostały następujące problemy:
Jak rozpoznać, że zwierzę jest dręczone?
Jak stworzyć zwierzęciu warunki do prawidłowego funkcjonowania?
Jak reagować na krzywdę zwierząt?
Gdzie się udać z informacją o krzywdzeniu zwierząt?
Uczniowie zadawali wiele pytań, wolontariusze starali się odpowiedzieć na wszystkie problemy.

 


Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn