Dyrekcja Szkoły

Agnieszka Piskorz
Dyrektor Szkoły

Dyrektorka Agnieszka Piskorz - nauczyciel mianowany, absolwentka historii na Uniwersytecie Świętokrzyskim i filologii angielskiej Szkoły Wyższej TWP. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z dziedziny metodyki nauczania języków obcych m.in. w Executive Training Institute na Malcie i Cambridge University “ Bell School”.

Nauczycielka- mentorka studentów Kolegium Kształcenia Nauczycieli i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca metodyczny oprogramowania do tablic interaktywnych Wydawnictwa Pearson Longman i Oxford University Press. Tłumaczka książek i wywiadów o tematyce historyczno- polityczno- społecznej, lektor i nauczyciel pracujący od prawie 20 lat z każdą grupą wiekową i na każdym poziomie. Była wokalistka zespołu Sienna Gospel Choir. Organizator i koordynator wyjazdów zagranicznych młodzieży min na Majorkę, do Niderlandów czy do Londynu.

Od ponad ośmiu lat związana z dwujęzyczną szkołą STO na Paryskiej. Przewodnicząca zespołu dwujęzyczności, koordynator programu szkoleń Erasmus, organizator spotkań i warsztatów ze studentami Erasmus, AIESEC oraz z wieloma polskimi i zagranicznymi gośćmi. Opiekun i mentor laureatów Olimpiad językowych i konkursów kuratoryjnych z języka angielskiego.

W swojej wizji szkoły promuje rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów, kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia i swobodnego posługiwania się językami obcymi. Wierzy, że dwujęzyczność jest drogą do zrozumienia naszej egzystencji w wielokulturowym środowisku Unii Europejskiej. Uczniowie, ich bezpieczeństwo, poczucie wartości, odkrywanie ich talentów są dla niej najważniejsze. Jest zwolenniczką pracy zespołowej, wzajemnej pomocy oraz harmonijnej współpracy i dialogu społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli.

Agnieszka Sęk
Wicedyrektor

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego. Zakończyła edukację na uczelni zdobywając tytuł magistra.

Trener II stopnia siatkówki, instruktor pływania, narciarstwa i wielu innych dyscyplin sportowych, dzięki którym pogłębiała swoje umiejętności i doskonaliła swoje kompetencje.

Zdobywała doświadczenie zawodowe w różnych branżach, niejednokrotnie pracując na stanowisku kierowniczym (w gastronomii, studiu dźwiękowym, klubie sportowym, firmie usługowej).

Swoje doświadczenie językowe zdobyła pracując jako nauczyciel i pilot wycieczek w American School of Warsaw w Konstancinie Jeziorna przez ponad 6 lat.

pracuje w Szkole na Paryskiej od 17 lat. Jest nauczycielem wychowania fizycznego, wychowawcą klasy 6, przez wiele lat pełniła funcję przewodniczącej zespołu wychowania fizycznego, administratora librusa oraz nyła osobą odpowiedzialną za organizację pracy szkoły (tworzenie planu lekcji, dyżurów, przydziału sal i zastępstw).

Była i jest organizatorem wielu przedsięwzięć na Paryskiej takich jak: Konkurs „Mam Talent”, Dzień Sportu, Święto Saskiej Kępy, Zielone szkoły, wyjazdy integracyjne, Zimy i Lata w Mieście, a także obozy sportowe.

Dla Pani Agnieszki najważniejsze są dzieci. Dlatego od zawsze uczyła we wszystkich klasach. Jej misją  było i jest wychować uczniów na szczęśliwych, pewnych siebie i swoich możliwości ludzi. Znających swoją wartość, z szacunkiem do każdego człowieka i stworzenia. Umiejących odnaleźć się w każdej sytuacji, rozwijając ich umiejętności indywidualne, a także społeczne i dbając o relacje rówieśnicze. Radzących sobie z porażkami i dążącymi do sukcesu.

Jej praca w szkole i obowiązki, które pełni są zawsze oparte na pełnej współpracy z kadrą pedagogiczną.  Dba o dobre relacje i komfort pracy każdego. Zdaje sobie sprawę, że tylko pełna harmonia  i wspólne działanie prowadzi do sukcesu.