Dyrekcja Szkoły

Agnieszka Piskorz
Dyrektor Szkoły

Dyrektorka Agnieszka Piskorz - nauczyciel mianowany, absolwentka historii na Uniwersytecie Świętokrzyskim i filologii angielskiej Szkoły Wyższej TWP. Absolwentka studiów podyplomowych: Organizacja i Zarządzanie Oświatą na Wyższej Szkole Bankowej Merito w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z dziedziny metodyki nauczania języków obcych m.in. w Executive Training Institute na Malcie i Cambridge University “ Bell School”.

Nauczycielka- mentorka studentów Kolegium Kształcenia Nauczycieli i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca metodyczny oprogramowania do tablic interaktywnych Wydawnictwa Pearson Longman i Oxford University Press. Tłumaczka książek i wywiadów o tematyce historyczno- polityczno- społecznej, lektor i nauczyciel pracujący od prawie 20 lat z każdą grupą wiekową i na każdym poziomie. Była wokalistka zespołu Sienna Gospel Choir. Organizator i koordynator wyjazdów zagranicznych młodzieży min na Majorkę, do Niderlandów czy do Londynu.

Od ponad ośmiu lat związana z dwujęzyczną szkołą STO na Paryskiej. Przewodnicząca zespołu dwujęzyczności, koordynator programu szkoleń Erasmus, organizator spotkań i warsztatów ze studentami Erasmus, AIESEC oraz z wieloma polskimi i zagranicznymi gośćmi. Opiekun i mentor laureatów Olimpiad językowych i konkursów kuratoryjnych z języka angielskiego.

W swojej wizji szkoły promuje rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów, kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia i swobodnego posługiwania się językami obcymi. Wierzy, że dwujęzyczność jest drogą do zrozumienia naszej egzystencji w wielokulturowym środowisku Unii Europejskiej. Uczniowie, ich bezpieczeństwo, poczucie wartości, odkrywanie ich talentów są dla niej najważniejsze. Jest zwolenniczką pracy zespołowej, wzajemnej pomocy oraz harmonijnej współpracy i dialogu społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli.


Nasze Newsy

Healthy food week

DNA z banana

Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn