Dyrekcja Szkoły

Marta Blauth
p.o. Dyrektora Szkoły

Nazywam się Marta Blauth.

       Jestem absolwentką XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, magistrem filologii polskiej UW, ukończyłam studia podyplomowe  Zarządzania Edukacją w  Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Job-coaching nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. W latach 1992-2002 byłam dyrektorem szkół niepublicznych, a od 2002 do 2022 roku dyrektorem państwowych szkół w Gminie Piaseczno. Pracowałam równocześnie w charakterze nauczycielki języka polskiego,  pełniłam funkcję tutora; mam certyfikat tutorski 2ᴼ Instytutu Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu.

      Jestem doświadczonym dyrektorem szkoły ukierunkowanym na realizację wizji nowoczesnej szkoły. Priorytetami mojej pracy z młodzieżą są wspieranie wychowanków w przechodzeniu przez różne fazy rozwoju, w kształtowaniu ich własnego, autonomicznego wnętrza, w poszukiwaniu godnych autorytetów, a także pozwalanie im na radosne dorastanie i mądre dojrzewanie.

       Prowadzone przeze mnie szkoły zawsze uzyskiwały najwyższe wyniki nauczania (kategoria ”szkoły sukcesu” EWD), a uczniowie najwyższe średnie na egzaminach.

        Mam 28 lat doświadczenia menedżerskiego, 17 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, 9 lat doświadczenia w tutoringu, 6 lat doświadczenia w coachingu i doradztwie zawodowym. Od dwóch lat prowadzę własną działalność w zakresie szkoleń, coachingu i  doradztwa.

        Chcę wykorzystać swoje umiejętności ponownie w roli dyrektora szkoły.

        Jak każdy wychowawca, zawsze marzyłam o tym, by mój wysiłek przynosił efekty, by spod moich skrzydeł wychodzili samodzielni, odpowiedzialni młodzi ludzie, świadomi swojej wartości, wyposażeni we wszystko, co będzie im potrzebne w dalszej drodze ku dorosłości. Świat idzie cały czas naprzód  i świadomość tego faktu powinna mobilizować nauczycieli do poszukiwania takich metod pracy, które w możliwie największym stopniu pozwalałyby to marzenie zrealizować.

          Zawsze starałam się, aby moi uczniowie nie traktowali nauki jako przykrego obowiązku, nie podchodzili do niej z niechęcią oraz nie pracowali pod przymusem.  W takiej atmosferze trudno uczniowi przyjąć i zaakceptować ważne prawdy o sobie samym i otaczającym świecie. Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wymaga ponadto od społeczeństwa otwartości, kreatywności i gotowości do podejmowania nowych wyzwań. Oprócz wiedzy i tzw. twardych umiejętności liczą się odpowiedzialność i umiejętności społeczne. Do uczestniczenia w takiej rzeczywistości młodzi ludzie powinni być przygotowywani także w szkole. Każda placówka oświatowa szuka jak najlepszego sposobu, by wywiązać się z tego zadania, stąd potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i sięgania po nowatorskie metody działania.

             Wyzwaniem dla nowoczesnej szkoły jest poszukiwanie takiej płaszczyzny kontaktu wychowawcy i ucznia, która z jednej strony uwzględniałaby godność ucznia  i wychowawcy, a z drugiej pozwalałaby młodemu człowiekowi odkrywać i budować własny system wartości oraz posługiwać się nim w dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji.

            Bezsprzecznie największym atutem tzw. „dobrej” szkoły jest zaangażowana kadra dydaktyczna i administracyjna. Widzę rolę dyrektora między innymi w tym, żeby jak największą grupę nauczycieli przekonać, że aktywność jest ich korzyścią. Z wieloletniego doświadczenia wyniosłam przekonanie, iż jasno określone i wyznaczone przez cały zespół pedagogów cele dają gwarancję pozytywnego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

            W życiu i pracy kieruję się mottem: ”Jak się nie ma, co się lubi, to się… nie ma”.

            Wierzę, że dbałość o wzajemne zaufanie i szacunek zawsze przynoszą współpracującym radość i satysfakcję.

           


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn