Dwujęzyczność

Dwujęzyczność

Rozszerzona nauka języków obcych – z akcentem na praktyczne umiejętności posługiwania się
językiem. Poza tradycyjnymi lekcjami organizujemy szereg warsztatów w ramach programu:
„Learning Without Borders” i „Oxford World Theatre”. Nasi uczniowie po III klasie przystępują
do egzaminu British Council – FCE. W ramach nauki języka niemieckiego uczniowie uczestniczą
w warsztatach organizowanych przez Instytut austriacki: „Projektwoche”.