Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście do uczniów to także możliwość uzupełnienia i rozszerzenia przez nich
wiedzy w czasie dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów.