Organizacja Nauczania

Organizacja Nauczania

Klasy liczą maksymalnie 18 osób. Język angielski nauczany jest międzyoddziałowo. Drugi język
obcy uczniowie wybierają spośród 3 zaproponowanych (język niemiecki, język hiszpański, język
francuski).