Wymiana Międzynarodowa

Wymiana Międzynarodowa

Ponieważ chcemy cały czas się doskonalić, stąd zamierzamy przystąpić do projektu wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli „COMENIUS”