Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny

Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny

Tworzony jest przez specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii, seksuologii,
terapii pedagogicznej oraz diagnozy i terapii SI. Zespół PP nawiązuje współpracę
zarówno z kadrą pedagogiczną, jak i Rodzicami Uczniów, doskonaląc ich umiejętności wychowawcze,
kształtując postawę partnerskiej komunikacji oraz świadomego rodzicielstwa.