Oddziaływania Organizmów

  • 0

Oddziaływania Organizmów

Na lekcji biologii uczniowie klas ósmych tworzyli swoje prezentacje dotyczące oddziaływań organizmów. 
Populacje żywych organizmów oddziaływają na siebie. Oddziaływania te mogą być korzystne, niekorzystne lub też przynosić szkody jednej z obu z nich. Jeśli jedna z populacji nie wpływa na drugą, wówczas mamy do czynienia z neutralizmem. Dzieje się tak w przypadku, kiedy występujące obok siebie organizmy zajmują zupełnie inną niszę ekologiczną, np. bocian i sikorka, komar i pszczoła, mysz i słowik. Ale występują również oddziaływania pomiędzy organizmami, w wyniku których czerpią one korzyści lub przynajmniej nie ponoszą strat.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat oddziaływań korzystnych i niekorzystnych pomiędzy organizmami, zapraszam do obejrzenia prezentacji uczniów, którzy w bardzo ciekawy sposób opisali omawiane oddziaływania.

 

PROJEKTY NASZYCH UCZNIÓW


Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn