Rekrutacja Uzupełniającą

  • 0

Rekrutacja Uzupełniającą

Posiadamy dwa miejsca w klasie 8.

Ze względu na odpowiedzialność Szkoły związaną z należytym przygotowaniem dzieci do egzaminu ósmoklasisty kandydat musi przejść:

1. Testy kwalifikacyjne (język polski, matematyka, język angielski) o podwyższonych wymogach edukacyjnych.

2. Spotkanie z pedagogiem/psychologiem szkolnym.

3. Dni rekrutacyjne (możliwe od września 2023r)

Zgłoszenia składamy poprzez formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.


Nasze Newsy

Healthy food week

DNA z banana

Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn