Opłaty

Date:07 sie, 2017

Opłaty

Szanowni Rodzice

prosimy, aby wpłaty czesnego były dokonywane na nr konta: 15 1090 1753 0000 0001 0466 7867. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłaty za  wycieczki i zielone szkoły. W tytule proszę wpisać: wycieczka klasy…. oraz  imię i nazwisko ucznia.

Wpłaty za zajęcia szyte na miarę prosimy wpłacać na nr konta: 77 1090 1753 0000 0001 2601 3638. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Rodzice Kandydatów  wpłacają wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto nr 29 1090 1753 0000 0001 2601 3629. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko kandydata oraz klasę.

DZIEKUJEMY