Dlaczego Nasza Szkoła?

Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Jesteśmy obecni na rynku edukacyjnym już od 1990 roku. To wiele lat zbierania doświadczeń i dbania o jakość nauczania i wychowania, które składają na się na dzisiejszy kształt wyjątkowej szkoły na Saskiej Kępie – SZKOŁY NA PARYSKIEJ.

Co nas wyróżnia? Dlaczego warto właśnie nam powierzyć swoje dziecko?

 • Osiągamy jedne z najwyższych wyników w Warszawie na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.

 • Nasi nauczyciele to zespół energicznych i zaangażowanych pedagogów, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć. Jesteśmy życzliwi, ale i wymagający. Słuchamy ucznia i jesteśmy otwarci na jego potrzeby. Dbamy o dodatkowe, podyplomowe formy własnego kształcenia. Mamy także w naszym zespole Egzaminatora Państwowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Kameralny charakter szkoły sprawia, że każdy uczeń czuje się u nas bezpiecznie i komfortowo. Nie znamy problemu przemocy szkolnej. Program wychowawczy naszej placówki oparty jest na partnerskim traktowaniu ucznia, poszanowaniu jego godności i wolności światopoglądowej, przy równoczesnym stawianiu mu wysokich wymagań.

 • Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych takich jak otrzęsiny, szkolna wigilia, wyjazdy integracyjne, zielone szkoły czy wycieczki kulturoznawcze.

 • Tworzymy małe, kameralne zespoły. Niewielka liczba uczniów w klasie to jedna z głównych zalet naszej szkoły, bowiem właśnie małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego dziecka. Uważnie analizujemy osiągnięcia uczniów i możemy dzięki temu szybko reagować, jeśli pojawiają się tematy sprawiające uczniowi trudności. Indywidualne podejście do dziecka to także możliwość uzupełnienia i rozszerzenia przez nie wiedzy w czasie dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów. Zapewniamy indywidualną pomoc psychologiczną, logopedyczną i reedukacyjną.

 • Jesteśmy szkołą, która kładzie szczególny nacisk na naukę języków obcych. Wprowadzamy dwujęzyczność, wykorzystując m.in. nowoczesne interaktywne metody brytyjskie i amerykańskie. Nasz dzieci mają codziennie kontakt z językiem angielskim poprzez lekcje prowadzone po angielsku, projekty, warsztaty oraz bogaty program zajęć dodatkowych. Uczniowie biorą udział w egzaminach zewnętrznych Cambridge ESOL. W klasach klasa 4-8 i gimnazjum uczniowie mogą wybierać poza angielskim wśród trzech języków: francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. W ramach nauki języka niemieckiego uczniowie uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Instytut Austriacki:

 • Rozszerzamy siatkę godzin z języków obcych, języka polskiego i matematyki.

 • Udzielamy wsparcia dla szczególnie zdolnych uczniów i przygotowujemy ich do udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 • Naszym dzieciom proponujemy udział w zajęciach i programach uzupełniających podstawę programową – m.in: Akademia Filmowa, warsztaty teatralne w Muzeum w Wilanowie, „Szkoła Odkrywców Talentów”.

 • Angażujemy się w inicjatywy lokalne, a nasi uczniowie biorą udział w „Dniach Saskiej Kępy”, a także często organizacją happeningi, kiermasze i akcje charytatywne.

 • Szkolny radiowęzeł i gazetka szkolna to szansa dla uczniów na rozwój ich kreatywności i dziennikarskich talentów. Prowadzone przez uczniów dla uczniów, bawią, informują i edukują.

 • Ponieważ chcemy cały czas się doskonalić, stąd zamierzamy przystąpić do projektu wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli „COMENIUS”.