Karta Pływacka

  • 0

Karta Pływacka

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 1 – 7 oraz gimnazjum do zdawania na kartę pływacką.

Zapisy do końca kwietnia-drogą mailową do p. Michał Sieńko na adres m.sienko@zawisza.szkola.pl

Egzamin na kartę pływacką odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2018 roku (o dacie egzaminu poinformujemy na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem).

Zdobycie karty pływackiej jest uwarunkowane pozytywnym zdaniem egzaminu obejmującego:

◦      przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m stylem grzbietowym

◦      wykonanie skoku do wody z wysokości nie mniejszej niż 0,7 m

◦      przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody

 

Do egzaminu można przystąpić po okazaniu legitymacji szkolnej, dostarczeniu pisemnej zgody Rodziców/ prawnych opiekunów oraz uiszczeniu opłaty w wysokości 25 zł.

Zgodę Rodziców i wpłatę za egzamin, należy dostarczyć do p Michała Sieńko nie później niż tydzień przed wyznaczonym egzaminem. W przypadku niezdanego egzaminu, opłata nie jest zwracana.

 

Karta pływacka – uprawnienia

 

Karta pływacka daje możliwość poszerzenia swoich uprawnień. Okazanie karty pływackiej jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu na Młodszego Ratownika WOPR. Osobom niepełnoletnim karta pływacka może okazać się przydatna podczas wypożyczania sprzętu wodnego (łódki, kajaka).

Karta pływacka nie traci ważności.


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn