Patron

Ktoś mógłby postawić pytanie: Dlaczego szkoła przyjmuje imię Zawiszy Czarnego?

Najwybitniejszy histograf średnowiecza Jan Długosz pisał o nim tak: …“Nikt nie przewyższał Zawiszy Czarnego szlachetnością i działalnością bohaterską […] I we wszystkich wyprawach okazywał się rycerzem dzielnym i znakomitym, słynął odwagą i wielkimi czyny, w których nikt mu nie wyrównał. Był zaś w mówieniu słodki i ujmujący, tak iż nie tylko ludzi zacnych i szlachetnych, ale barbarzyńców nawet swoją uprzejmością zniewalał. Miał przede wszystkim ten rzadki w sobie przymiot, ze jak w bitwie najśmielszy zapadał, tak w radzie najumiarkowańszą okazywał rozwagę. […] Z wielkimi darami łączył biegłość w sztuce wojennej, którą zdobył już to przez wrodzona zdolność, już po przez ćwiczenia i wprawę służąc wojskowo w różnych krainach.”

W tym bohaterze skupiły się wszystkie wzorce rycerza doskonałego. Droga do znakomitości nie jest łatwa. Trzeba sobie stawiać wysokie wymagania, mając przy tym jasno określone kryteria wartości. Życie i czyny Zawiszy Czarnego pomagają te cechy sformułować: inteligencja, opanowanie, wrodzony wdzięk osobisty, rozsądek, prawość charakteru, kultura duchowa. Czyniły go wszędzie mile widzianym posłem i dyplomatą. Jego prawość wyraża się w przysłowiu:

“Polegaj jak na Zawiszy”

Zawisza Czarny jest symbolem chwały i potęgi narodu, odwagi, prawdomówności, niezłomności, uczciwości, i honoru. Współcześnie te cechy nie muszą wzbudzać obcości. W programie wychowawczym szkoły będziemy rozwijać i wskazywać ich uniwersalny sens, oraz potrzebę wierności tym zasadom w codziennym postępowaniu. Szkoła dowartościowana, wzbogacona o tak piękne idee ma szanse na lepsze wypełnianie swoich powinności.


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn