Duplikat świadectwa/legitymacji szkolnej

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto:  15 1090 1753 0000 0001 0466 7867

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Podstawa prawna:

Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn