Wolontariat na Paryskiej

Akcja pod tym hasłem zaprzecza obiegowym opiniom, jakoby współczesna młodzież nie była obdarzona empatią i losy innych ludzi pozostawały jej obojętne. Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje poczucie wspólnoty. Skłonni są do wykazywania otwartości i ciekawości świata. W obecnych czasach trudno jest o lepsze narzędzie edukacji obywatelskiej jak wolontariat, który pozwala zdobyć doświadczenia, nabyć nowych umiejętności, dokonać wyboru drogi dalszej edukacji, wyboru zawodu,  a czasem po prostu dorosnąć.

Od kilku już lat uczniowie z Paryskiej podejmują różnorodne akcje pomocy potrzebującym. Wolontariusze z naszej szkoły angażują całą społeczność szkolną, także  rodziców a nawet nie związanych ze szkołą mieszkańców Saskiej Kępy.

Nauczyciele towarzyszą tym działaniom, podsuwają nowe pomysły, pomagają w organizacji, udzielają po prostu wsparcia. Koordynatorem szkolnego wolontariatu jest Pani Edyta Kołodziejczyk

W zakładce można znaleźć informacje  o najnowszych akcjach, wokół których skupia się aktywność naszej młodzieży.

PROJEKT “WIATR W ŻAGLE

wiatr

POMAGAM, BO LUBIĘ

pom

ZAKRĘTKOMANIA

wkrec

POMAGANIE NA MERDANIE 

pomg

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

wosp

HELP DESK

 


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn