Kadra

Agnieszka Piskorz – Dyrektor Szkoły

Agnieszka Sęk – Wicedyrektor