Świetlica

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom klas 1-4 po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Charakter  działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego, co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Zajęcia świetlicowe rozwijają kreatywność, która prowadzi do umiejętności kierowania sobą. Dzieci mają tu czas na odpoczynek po wysiłku umysłowym oraz czas na kontakty z rówieśnikami poprzez zabawę, rozmowy i współdziałanie w realizowaniu powierzonych zadań. Praca świetlicy  szkolnej opiera się na rozwijaniu w dzieciach logicznego myślenia, wypowiadania się, rozwijaniu fantazji i wyobraźni twórczej oraz ćwiczenie kultury osobistej. W naszych działaniach świetlicowych kładziemy ogromny nacisk na dobro i potrzeby dziecka.


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn