Formularz rekrutacyjny do Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO

Wybierz rok szkolny (wymagane)

Wybierz klasę (wymagane)

DANE UCZNIA

Imię ucznia: (wymagane)

Nazwisko ucznia: (wymagane)

Data urodzenia: (wymagane)

Miejsce urodzenia: (wymagane)

PESEL: (wymagane)

ADRES ZAMIESZKANIA

Kod pocztowy: (wymagane)

Miejscowośc: (wymagane)

Ulica, numer: (wymagane)

Szkoła rejonowa: (wymagane)

DANE RODZICÓW KANDYDATA

Imię i nazwisko Ojca: (wymagane)

Imię i nazwisko Matki: (wymagane)

Telefon kontaktowy: (wymagane)

Adres e-mail: (wymagane)

Regulamin: (wymagane)
Oświadczam, że zaponałam/em się i akceptuję Regulamin rekrutacji do Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego w Warszawie.
TAK

RODO: (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO z siedzibą ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa
TAK


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn