Karta Rowerowa

Drodzy Uczniowie,

ustaliliśmy dodatkowy termin egzaminu na kartę rowerową:

– termin egzaminu teoretycznego: 05 czerwca 2018r  na lekcji techniki u  p Marka Świetlickiego.

– termin egzaminu praktycznego: 04 czerwca 2018r od godz. 8.15 na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Nobla 18 z  p. Agnieszką Czyżewską. Uczniowie przychodzą na egzamin praktyczny z własnym rowerem.

Kartę rowerową otrzymają uczniowie, którzy zdadzą dwie części egzaminu. Wręczenie kart odbędzie się 8 czerwca.

WAŻNE:
przed przystąpieniem do części praktycznej proszę, aby uczniowie przynieśli do p. Czyżewskiej pisemną zgodę rodziców/opiekunów (druk do pobrania )

KARTA ROWEROWA egzamin teoretyczny 2017/18
Przygotowanie w zakresie teorii BRD

Przepisy o ruchu pieszych.
1.      Poruszanie się pieszych po drogach.
2.      Znaki drogowe dotyczące pieszych.
3.      Przechodzenie przez jezdnię.
4.      Ruch kolumn pieszych.

Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
1.      Zasada szczególnej ostrożności.
2.      Zasada ograniczonego zaufania.
3.      Zasada ruchu prawostronnego.

Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystę.
1.      Znaki drogowe pionowe i poziome.
2.      Sygnały świetlne i dźwiękowe.
3.      Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem.
4.      Kolejność ważności poleceń.

Manewry na drodze.
1.      Włączanie się do ruchu.
2.      Zmiana pasa ruchu.
3.      Zmiana kierunku jazdy.
4.      Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie.

Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.
1.      Skrzyżowanie równorzędne.
2.      Skrzyżowanie podporządkowane.
3.      Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
4.      Skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi.

Zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów:
– przygotowanie do jazdy

Budowa i konserwacja roweru.
1.      Zasada działania, wyposażenie obowiązkowe.
2.      Warunki techniczne oraz wyposażenie dodatkowe.
3.      Oświetlenie i hamulce.
4.      Okresowa regulacja i konserwacja.

Wypadek na drodze.
Zachowanie się w sytuacjach trudnych; udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

ZGODA RODZICÓW DZIECKA NA WYDANIE KARTY ROWEROWEJ


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn