Dlaczego Szkoły STO?

Dlaczego Szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego? 

Przeważająca większość szkół STO to szkoły niewielkie. Klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Kameralność daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, nie dopuszcza do anonimowości, ułatwia indywidualizację. Nabywanie kompetencji społecznych odbywa się tu w sposób naturalny, w codziennej praktyce szkolnej i w toku różnych programów towarzyszących nauce. Przyjazna atmosfera to ważny element własnego stylu edukacji w szkołach STO.

Każda szkoła STO jest:

  • profesjonalna (pod względem przygotowania nauczycieli i sposobu zarządzania);
  • przyjazna (buduje pozytywny stosunek do uczenia się);
  • kreatywna (promuje nowatorskie postawy zarówno nauczycieli, jak uczniów);
  • nastawiona na podmiotowe traktowanie ucznia (bo każdy ma inny potencjał osobowości).

Zachęcamy uczniów do samodzielności rozumianej jako odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i wyrażania własnego zdania, a zwłaszcza jako umiejętność rozwiązywania problemów. Rozumiemy potrzebę dyscypliny, bo jest konieczna w zbiorowości i w pracy indywidualnej, jednak nie ma mowy o narzucaniu jej w sposób arbitralny. Swoiście traktujemy rywalizację: chodzi nam o to, aby uczeń rywalizował sam ze sobą, tj. aby dążył do nieustannego polepszania własnych wyników.

Nauka w szkołach STO jest odpłatna; szkoły finansowane są na zasadzie non profit, toteż czesne bywa zróżnicowane (zależy np. od usytuowania szkoły, od wkładu pracy rodziców). Program zajęć jest z reguły bogaty, w razie potrzeby organizowane są zajęcia wyrównawcze, a sport szkolny traktowany jest poważnie. Dlatego opłacanie czesnego zwalnia rodziców z wielu innych kosztów kształcenia dzieci: dodatkowych lekcji języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, a także z korepetycji.

Staramy się, aby nasze szkoły były nowoczesne i otwarte na świat. Często realizujemy projekty edukacyjne finansowane z funduszy europejskich i krajowych. Zabiegamy o finansowanie zewnętrzne (granty) projektów dla lokalnych społeczności i szkół. Bierzemy udział w programach europejskich umożliwiających uczniom naszych szkół wyjazdy za granicę i efektywną naukę języków obcych. A przede wszystkim – sami uczymy się nieprzerwanie. Nauczyciele korzystają z zajęć podczas Wakacyjnej Szkoły STO bądź w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Prezesi kół i dyrektorzy szkół spotykają się na corocznych konferencjach programowych, spotkaniach i wykładach.

 

Źródło: http://sto.org.pl/stowarzyszenie


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn