Dwujęzyczność!

Nasza dwujęzyczna szkoła korzystając z doświadczenia kadry oraz wielu dostępnych narzędzi, metod, teorii i rozwiązań, stwarza warunki dla rozwoju indywidualnych naturalnych talentów dzieci. Aby przygotować dobrze dziś dzieci do życia w świecie za 20 lat trzeba poprzez indywidualne podejście i atrakcyjną formę przekazu dać uczniom możliwość rozwoju swoich naturalnych talentów i kreatywności, jak twierdzi Sir Ken Robinson.

Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny

Tworzony jest przez specjalistów z zakresu PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, LOGOPEDII, SEKSUOLOGII, TERAPII PEDAGOGICZNEJ oraz DIAGNOZY i TERAPII SI. Ich misję stanowi systemowe oraz całościowe wspieranie rozwoju Dziecka. Zespół PP nawiązuje współpracę zarówno z kadrą pedagogiczną, jak i Rodzicami Uczniów, doskonaląc ich umiejętności wychowawcze, kształtując postawę partnerskiej komunikacji oraz świadomego rodzicielstwa.

Niewielka liczebność klas!

To jedna z głównych zalet szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia. Uważnie analizują osiągnięcia uczniów, i mogą szybko reagować, jeśli pojawiają się tematy sprawiające uczniowi trudności.
Wypełnij Formularz!

KUP CEGIEŁKĘ NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ!

Obserwuj na bieżąco ile zebraliśmy cegiełek!
Nasza dwujęzyczna szkoła korzystając z doświadczenia kadry oraz wielu dostępnych narzędzi, metod, teorii i rozwiązań, stwarza warunki dla rozwoju indywidualnych naturalnych talentów dzieci. Aby przygotować dobrze dziś dzieci do życia w świecie za 20 lat trzeba poprzez indywidualne podejście i atrakcyjną formę przekazu dać uczniom możliwość rozwoju swoich naturalnych talentów i kreatywności, jak twierdzi Sir Ken Robinson.
W oparciu o Tempera & WordPress.