Formularz rekrutacyjny do Gimnazjum nr 3 STO

Wybierz rok szkolny (wymagane)

Wybierz klasę (wymagane)

DANE UCZNIA
Imię ucznia: (wymagane)

Nazwisko ucznia: (wymagane)

Data urodzenia: (wymagane)

Miejsce urodzenia: (wymagane)

PESEL: (wymagane)

ADRES ZAMIESZKANIA
Kod pocztowy: (wymagane)

Miejscowośc: (wymagane)

Ulica, numer: (wymagane)

Szkoła rejonowa: (wymagane)

DANE RODZICÓW KANDYDATA
Imię i nazwisko Ojca: (wymagane)

Imię i nazwisko Matki: (wymagane)

Telefon kontaktowy: (wymagane)

Adres e-mail: (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych: (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Społeczną Szkołę nr 5 im. Zawiszy Czarnego i Społeczne Gimnazjum nr 3 STO do celów rekrutacyjnych.
TAK


Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn