Formy ochrony przyrody w Polsce

 • 0

Formy ochrony przyrody w Polsce

Dzisiaj na lekcji biologii uczniowie klasy ósmej poznawali sposoby ochrony przyrody. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyróżnia następujące formy ochrony przyrody obowiązujące na terenie naszego kraju:

 • ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów,
 • park narodowy,
 • rezerwat przyrody,
 • park krajobrazowy,
 • obszar Natura 2000,
 • obszar chronionego krajobrazu,
 • pomnik przyrody,
 • stanowisko dokumentacyjne,
 • użytek ekologiczny,
 • zespół przyrodniczo‑krajobrazowy.

 

Uczniowie najstarszej klasy samodzielnie scharakteryzowali mało znane parki narodowe, jako jedną z form ochrony przyrody. W Polsce ustanowiono 23 parki narodowe; najstarszym jest Białowieski Park Narodowy, najmłodszym – Park Narodowy Ujście Warty, największym – Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym – Ojcowski Park Narodowy.

Zobaczcie sami, jak świetnie sobie poradzili.


Nasze Newsy

Co mi w sercu SZTUKA

ZAPRASZAMY DO KENII :)

Co mi w sercu SZTUKA

Andrzejki 2020

Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn