Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” Kl. IV-VI

  • 0

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” Kl. IV-VI

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Wszystkich zainteresowanych uczniów klas IV-VI proszę o wysyłanie zgłoszeń na adres: c.wilk@zawisza.szkola.pl (decyduje kolejność zgłoszeń – limit 10 miejsc) – do 31.10.2017

PRZYKŁADOWE PYTANIA KONKURSOWE Z ROKU 2016


Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn