Sąd nad Zenkiem

  • 0

Sąd nad Zenkiem

Na lekcji języka polskiego, na której  podsumowaliśmy lekturę „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej,  zorganizowaliśmy sąd nad Zenkiem Wójcikiem. Na sali sądowej znaleźli się adwokaci i prokuratorzy, świadkowie oraz goście – rodzice uczniów klasy 6a i 6b. Dyskusja między stronami była chwilami bardzo burzliwa! Taka forma lekcji nie była tylko zabawą, ale też dobrym sprawdzianem znajomości lektury.


Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn