Zakończenie trzyletniego projektu Wolontariatu Szkolnego pt. „Wiatr w Żagle”

  • 0

Zakończenie trzyletniego projektu Wolontariatu Szkolnego pt. „Wiatr w Żagle”

Warszawa, dn: 19.06.2019 r.

W tym roku szkolnym zakończyliśmy trzyletni projekt Wolontariatu Szkolnego pt. „Wiatr w Żagle” dedykowany klasie 3g. Projekt był porozumieniem trójstronnym podpisanym przez następujące podmioty:

  1. Społeczne Gimnazjum Nr 5
  2. Kolegium Polonijne im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie
  3. Stowarzyszenie „Wiatr w Żagle im. Bartosza Kołodziejczyka”

Założeniem programu była integracja młodzieży ze wschodu (Mołdawia, Ukraina, Białoruś) z naszą młodzieżą i skupienie jej wokół  idei, jaką jest praca w wolontariacie, a przede wszystkim- chęć pomagania innym ludziom.

Pracując przy tym projekcie postanowiliśmy wyjść poza mury szkoły i rozpoznać potrzeby lokalnej społeczności. Nawiązaliśmy kontakt z Domem Dziecka Niewidomego oraz Świetlicą dla Seniorów.

Dom Dziecka Niewidomego okazał się miejscem, w którym każdy życzliwy, pełen empatii człowiek znajdzie przestrzeń do pomagania. Nasi Wolontariusze znaleźli tam swoje miejsce. Spędzaliśmy czas z dziećmi, wychodziliśmy z nimi na spacery, często czytaliśmy interesujące ich książki, rozmawialiśmy, uczyliśmy ich nowych zapachów i smaków. Ogromną radość dla wszystkich uczestników projektu stanowiły wspólne  próby gry na pianinie oraz nauka pisania Braille’m.

Podczas spotkań nawiązanie kontaktu z dziećmi niemówiącymi, stanowiło dla młodzieży nie lada wyzwanie. Bardzo cennymi okazały się pomysły nauki rozpoznawania  zapachów oraz wszelka pomoc w codziennych czynnościach, jak prasowanie, czy robienie kolacji razem z dziećmi.

Nawiązaliśmy też kontakt ze Świetlicą dla Seniorów. Seniorzy z dużą otwartością podeszli do młodzieży, a oni odpłacili zainteresowaniem i chęcią rozmowy. Nasza Młodzież uczyła Seniorów obsługi sprzętu nowych mediów, a Seniorzy odpłacali im pomocą w przygotowaniach do szkolnych kiermaszy, tworzeniu dekoracji i świątecznych kartek. Bardzo ważne okazało się towarzyszenie Seniorom, obopólne zainteresowanie, rozmowy z nimi, czasem wspólna nauka. W tym roku szkolnym zaprosiliśmy Seniorów na zimowe przedstawienie pt. „Aniołki”.

Nie lada przedsięwzięciem okazał się pomysł zarobienia pieniędzy na I i  II Rejs po Wielkich Jeziorach  Mazurskich, który stał się tradycją kończącą pracę wolontariuszy w danym roku szkolnym. Podczas niego skipperzy ze Stowarzyszenia „Wiatr w Żagle” (partnera naszego projektu)  szkolili i szlifowali w praktyce umiejętności żeglarskie młodzieży zdobyte podczas teoretycznych zajęć. „Fora Żeglarskie” (spotkania podczas których przedstawiciele Stowarzyszenia „Wiatr w Żagle” podawali młodzieży podstawowe informacje o żeglarstwie i żeglarskich umiejętnościach) Skiperów Stowarzyszenia na terenie szkoły podczas roku szkolnego. 

By rejs mógł się odbyć, Młodzież organizowała okolicznościowe kiermasze podczas których sprzedawane były produkty regionalne, ciasta, ozdoby, czy przedmioty samodzielnie wykonane przez młodzież. Zarobione przez siebie pieniądze Wolontariusze  przeznaczyli na wyjazd. Szkoła dofinansowała wyjazd na I i II Rejs po Jeziorach Mazurskich.

W bieżącym roku szkolnym do projektu dołączyli uczniowie klasy VIII, którzy starali się z równym zapałem uczestniczyć w wyjściach do Domu Dziecka Niewidomego oraz Świetlicy dla Seniorów.

Ten rok szkolny zakończyliśmy  wspólnym  spływem kajakowym Wolontariuszy, opiekunów i Skipperów ze Stowarzyszenia „Wiatr w Żagle”.

Do wspólnego świętowania dołączyli rodzice Wolontariuszy, na których pomoc i wsparcie zawsze mogliśmy liczyć. Rodzice bardzo podziwiali pracę wszystkich osób zaangażowanych w szkolny projekt i  bardzo ciepło wypowiadali się o nim oraz o sposobie jego realizacji.

Edyta Kołodziejczyk

Twórca i opiekun projektu „Wiatr


Przekaż 1 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn