Kameralny Charakter Szkoły

Kameralny Charakter Szkoły

Sprawia, że każdy uczeń czuje się tu bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę
i przyjazne kontakty między nauczycielami,uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie
codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych,
jak otrzęsiny, szkolna wigilia, wyjazdy integracyjne, „Zielone Szkoły” i wycieczki kulturoznawcze.

Niewielka liczebność klas to jedna z głównych zalet szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia. Uważnie analizują osiągnięcia uczniów i mogą szybko reagować, jeśli pojawiają się tematy sprawiające dziecku trudności.